OSIOWE PRZENIKANIE RUR POD RÓŻNYMI KĄTAMI (RURA – KRÓCIEC)