FAZOWANIE PROSTYCH ZAKOŃCZEŃ RUR POD KĄTEM 40 – 90 STOPNI